Daily Archives: 31/07/2014


Các nhà lãnh đạo Hồi giáo hàng đầu thế giới lên án các cuộc tấn công Kitô hữu Iraq

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo hàng đầu thế giới lên án các cuộc tấn công Kitô hữu Iraq. Iraq (WHÐ 29-07-2014) – Hai trong số những tiếng nói hàng đầu trong thế giới Hồi giáo đã lên án cuộc truy bức các Kitô hữu tại Iraq, dưới bàn tay […]