Daily Archives: 10/12/2014


Thượng Hội Ðồng Giám Mục là nơi các Nghị Phụ mưu cầu thiện ích cho gia đình, Giáo Hội và xã hội

Thượng Hội Ðồng Giám Mục là nơi các Nghị Phụ mưu cầu thiện ích cho gia đình, Giáo Hội và xã hội. Vatican (Vat. 10-12-2014) – Thượng Hội Ðồng Giám Mục không phải là một quốc hội, nhưng là một không gian được che chở để Chúa Thánh Thần có […]