Daily Archives: 21/01/2015


Đức hồng y Fernando Filoni chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại Nhà thờ chính toà Hà Nội

Đức hồng y Fernando Filoni chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại Nhà thờ chính toà Hà Nội   Đức hồng y Fernando Filoni chủ sự Thánh lễ   cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại Nhà thờ chính toà Hà Nội   WTGPHN – Vào trưa thứ Ba 20-01-2015, tại Nhà thờ chính toà Hà […]


Thư kêu gọi cử hành “Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động chống lại nạn buôn bán con người”

Thư kêu gọi cử hành “Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động chống lại nạn buôn bán con người”     Thư kêu gọi cử hành “Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư  và hành động chống lại nạn buôn bán con người”   Trong lá thư của […]