Daily Archives: 30/11/2014


Tuyên bố chung của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô và Thượng Phụ Báctôlômêô I

Tuyên bố chung của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô và Thượng Phụ Báctôlômêô I. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (VietCatholic News 30-11-2014) – Chúa Nhật ngày 30 tháng Mười Một năm 2014, tại Tòa Thượng Phụ Ðại Kết ở Phanar, Istanbul, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô và Thượng Phụ Báctôlômêô I, lãnh đạo […]


Ân xá trong Năm Ðời sống Thánh hiến

Ân xá trong Năm Ðời sống Thánh hiến. Roma (WHÐ 30-11-2014) – Trong Năm Ðời sống Thánh hiến, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ ban ơn toàn xá, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Ðức Thánh Cha) cho tất cả những thành […]