Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Tại Tỉnh Dòng MSA Hoa Kỳ

Hôm nay, ngày 7 tháng 5, tại Tỉnh Dòng MSA Mỹ, tổ chức thánh lễ và chầu Thánh Thể cầu nguyện cho ơn gọi. Thánh Lễ bắt đầu lúc 8:45 sáng và sau đó sẽ là chầu Thánh Thể tới lúc 5 giờ chiều. Từ lúc bắt đầu cho tới […]


MSA Thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ

Ngày 11 tháng 11 năm 2016, ngày lễ kính thánh Mác-ti-nô. Đức cha Micae, Giám mục giáo phận Norwich – Connecticut – Mỹ đã dâng Thánh lễ trao ban thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho các thầy học thần học năm 1 và năm 2 tại chủng […]


Thánh lễ khấn lại của các thầy MSA

Ngày 30 tháng 7 năm 2016, trước sự hiện diện của các anh em trong cộng đoàn MSA Việt Nam, và gia đình các khấn sinh, cha Bề trên tổng quyền Isaac, MSA đã nhận lời khấn lại lần thứ 3 của các thầy MSA. Một số hình ảnh của […]


MSA Việt Nam – Cáo phó – Thầy Phê-rô Nguyễn Tất Long, M.S.A.

“Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa – Là Đấng tạo thành trời đất.” (Tv 121:2) CÁO PHÓ Trong Niềm Tin Vào Chúa Kitô Phục Sinh Gia Đình và Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ KÍNH BÁO Tu sĩ Phê-rô Nguyễn Tất Long, MSA Sinh ngày 28 tháng 12 năm […]