Cộng Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ (viết tắt M.S.A) là một Tu Đoàn Giáo sĩ Hoạt động Tông đồ thuộc quyền Giáo hoàng, bao gồm các Giáo sĩ và Tu huynh tham gia vào cùng một đặc sủng như nhau. Đời sống huynh đệ và sứ vụ tông đồ là những yếu tố cơ bản của Cộng Đoàn. Qua Đấng sáng lập, Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa Tu Đoàn vào hiện diện trong lòng Giáo Hội để cổ võ, huấn luyện và đồng hành với giới trẻ và người trưởng thành trong ơn gọi linh mục và các thừa tác vụ khác trong Giáo hội.

Thánh lễ khấn lại của các thầy MSA

Ngày 30 tháng 7 năm 2016, trước sự hiện diện của các anh em trong cộng đoàn MSA Việt Nam, và gia đình các khấn sinh, cha Bề trên tổng quyền Isaac, MSA đã nhận lời khấn lại lần thứ 3 của các thầy MSA. Một số hình ảnh của […]