Giới Thiệu


M.S.A

TU ĐOÀN THA SAI CÁC THÁNH TÔNG Đ

(THE SOCIETY OF THE MISSIONARIES OF THE HOLY APOSTLES)

Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ (viết tắt M.S.A) là một Cộng Đoàn Hoạt động Tông đồ thuộc quyền Giáo hoàng, bao gồm các Giáo sĩ và Tu huynh tham gia vào cùng một đặc sủng như nhau. Đời sống huynh đệ và sứ vụ tông đồ là những yếu tố cơ bản của Tu Đoàn . Qua Đấng sáng lập, Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa Tu Đoàn vào hiện diện trong lòng Giáo Hội để cổ võ, huấn luyện và đồng hành với giới trẻ và người trưởng thành trong ơn gọi linh mục và các mục vụ khác trong Giáo Hội. [1]

Cha Eusebe-Henri Menard đấng sáng lập MSA và thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

S MNG: 

Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ thực hiện sứ mệnh của mình trong Giáo Hội qua việc: [2]

  • Thành lập các Trung tâm Cổ võ, Huấn luyện và Đồng hành với Ơn kêu gọi đồng thời cộng tác với các Tổ chức tương tự.
  • Thành lập các Trung tâm cho việc rao giảng Lời Chúa hoặc cộng tác với các trung tâm khác.
  • Đảm nhận trách nhiệm phục vụ các Giáo xứ nghèo hoặc cộng tác với các Giáo xứ.
  • Hoạt động bất kỳ sứ vụ tông đồ nào khác phù hợp với Đặc sủng của Tu Đoàn .

Sứ vụ tông đồ của Tu Đoàn là đặt chúng ta phục vụ sứ mệnh của Giáo Hội, đặc biệt ở các vùng thiếu các Linh mục và người hoạt động tông đồ để đảm bảo việc thiết lập và phát triển Vương quốc của Thiên Chúa. Chiều kích truyền giáo này là một phần quan trọng trong Ơn gọi của Tu Đoàn . [3]

LINH ĐO:

Linh đạo của Tu Đoàn là tìm kiếm nguồn gốc của con đường thiêng liêng trong Chúa Giêsu. Chúng ta nhận ra Người là Con Thiên Chúa và đặc biệt như:

  • Người mục tử tập hợp đoàn chiên của mình thành đại gia đình của con cái Thiên Chúa.
  • Nhà tiên tri rao giảng Nước Thiên Chúa và lên án tội lỗi cá nhân và xã hội.
  • Vị Linh mục hòa giải thế giới với Chúa Cha và thánh hóa Giáo Hội.

Linh đạo được tập trung vào Bí tích Thánh Thể, chức linh mục và Lời Chúa. [4]

ĐNG BO TR:

Các Gương mẫu và Đấng bảo trợ của Tu Đoàn M.S.A là các thánh Tông Đồ, Thánh Phanxicô Assisi và Đức Trinh Nữ Maria. [5]

CHÂM NGÔN:

Châm ngôn của Tu Đoàn M.S.A là “Hip nht trong Chúa Giêsu” diễn tả mong muốn của chúng ta là làm chứng rằng tất cả mọi người đều được mời gọi trở nên con cái của cùng một Cha và yêu thương nhau như anh chị em. [6]

 

* Chú thích:

[1. ] Hiến pháp MSA, Điu 1

[2.] Hiến pháp MSA, Điu 3

[3.] Hiến pháp MSA, Điu 4

[4.] Hiến pháp MSA, Điu 5

[5] Hiến pháp MSA, Điu 6

[6] Hiến pháp MSA, Điu 8

 [spacer height=”20px”]

Sự hiện diện của Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ trên bản đồ thế giới: