Học Viện


Sau khi hoàn tất chương trình nhà tập và tuyên khấn lần đầu, các thành viên của MSA sẽ được gửi đi học tại các học viện để học các chương trình triết học và thần học. Quá trình học viện có thể kéo dài từ 6 tới 7 năm, tùy theo quy trình đào tạo của từng giai đoạn.