msa-logo2

TU ĐOÀN THỪA SAI CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ

 Thầy JB Hồ Sỹ Vinh, MSA

Đc: Xóm 4 – Nghi phú – Vinh – Nghệ an – Việt nam.

Email: thuasaitongdo@gmail.com

Tuổi (Bắt buộc)

[recaptcha]