Ơn Gọi M.S.A


Cộng đoàn MSA Việt Nam tiếp nhận các ứng sinh vào Giai đoạn Dự tu có độ tuổi từ 19 tới 33 tuổi. Tùy thuộc vào nguyện vọng của ứng sinh muốn sống đời sống tu huynh hay linh mục mà sẽ có yêu cầu cơ bản kèm theo.

Các trường hợp đặc biệt khác, xin liên hệ trực tiếp với cộng đoàn qua email: thuasaitongdo@gmail.com hoặc Đt: 0981286826