Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 32/2014


Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 14 Thường niên, Năm A: Ách của tôi em ái

– Giới thiệu Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình

– Hội đồng Hồng y Tư vấn nhóm họp khoá thứ năm

– Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi: “Gia đình vẫn mạnh hơn những quyền lực muốn huỷ diệt gia đình”

– Đức giáo hoàng Phanxicô tiếp Phái đoàn Toà Thượng phụ Constantinopolis

– Thống kê về Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc

– Malaysia: Toà án tối cao bác quyền sử dụng từ “Allah” đối với các Kitô hữu.

WHĐ