Daily Archives: 24/05/2014


Phỏng vấn Đức cha Nguyễn Thái Hợp và Đức cha Mai Thanh Lương: Quê hương Việt Nam đi về đâu?

Nhân dịp Đức Cha Phaolô Nguyễn thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh đến Hoa kỳ và ngài hiện đang thăm viếng Đức Cha Dominic Mai thanh Lương, giám mục phụ tá giáo phận Orange County — Cha Trần Công Nghị gặp hai giám mục tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam ở Orange ngày 22/5/2014 và đã có cuộc nói chuyện với các ngài để tìm hiểu về hiện tình Quê hương trước những cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm phạm lãnh thổ trong những ngày vừa qua và hiện tình Giáo Hội Quê hương.