Bạn muốn trở thành Linh mục Thừa Sai? MSA Việt Nam


TU ĐOÀN THỪA SAI CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ

Đc: Đ. Nguyễn Văn Tố – Xóm 4 – Nghi phú – Vinh – Nghệ an – Việt nam.
Điện thoại: 0981286826 – Email: thuasaitongdo@gmail.com