Giáo Hội Hoàn Vũ


Ðức Thánh Cha đề cao liên hệ chặt chữa giữa đạo lý và mục vụ

  Ðức Thánh Cha đề cao liên hệ chặt chữa giữa đạo lý và mục vụ. Vatican (SD 4-09-2015) – Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị thần học quốc tế ở Buenos Aires, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa đạo […]


Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Ecuador

Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Ecuador – OSS_ROM QUITO. Chiều chúa nhật 5-7-2015, ĐTC Phanxicô đã đến Quito, khởi sự chuyến viếng thăm dài 8 ngày tại 3 nước Ecuador, Bolivia và Paraguay.  Việc ngài chọn 3 nước này để thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tại […]


Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ ba mươi (2015)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ ba mươi (2015)   Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ ba mươi – 2015 – “Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8) Các […]