Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ (viết tắt M.S.A) là một Tu Đoàn Hoạt động Tông đồ thuộc quyền Giáo hoàng, bao gồm các Giáo sĩ và Tu huynh tham gia vào cùng một đặc sủng như nhau. Đời sống huynh đệ và sứ vụ tông đồ là những yếu tố cơ bản của Hội Dòng. Qua Đấng sáng lập, Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa Hội Dòng vào hiện diện trong lòng Giáo Hội để cổ võ, huấn luyện và đồng hành với giới trẻ và người trưởng thành trong ơn gọi linh mục và các mục vụ khác trong Giáo Hội. [1]

Linh đạo của Hội Dòng là tìm kiếm nguồn gốc của con đường thiêng liêng trong Chúa Giêsu. Chúng ta nhận ra Người là Con Thiên Chúa và đặc biệt như:

– Người mục tử tập hợp đoàn chiên của mình thành đại gia đình của con cái Thiên Chúa.

– Nhà tiên tri rao giảng Nước Thiên Chúa và lên án tội lỗi cá nhân và xã hội.

– Vị Linh mục hòa giải thế giới với Chúa Cha và thánh hóa Giáo Hội.

Linh đạo được tập trung vào Bí tích Thánh Thể, chức linh mục và Lời Chúa. [2]

Châm ngôn của Hội Dòng M.S.A là “Hiệp nhất trong Chúa Giêsu” diễn tả mong muốn của chúng ta là làm chứng rằng tất cả mọi người đều được mời gọi trở nên con cái của cùng một Cha và yêu thương nhau như anh chị em. [3]

———-

[1] Hiến pháp MSA, Điều 1
[2] Hiến pháp MSA, Điều 5
[3] Hiến pháp MSA, Điều 8