Giây phút lịch sử – Thánh Gioan Phaolô II gặp gỡ các Tín hữu Việt Nam


THÁNH GIOAN PHAOLÔ II GẶP TÍN HỮU VIỆT NAM NGÀY ĐAI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI TẠI DENVER COROLADO 93