Daily Archives: 29/05/2014


ĐTC mời gọi tín hữu cầu nguyện thật nhiều cho sự hiệp nhất các tín hữu kitô, cho nền hòa bình tại Thánh Địa, vùng Trung Đông và trên toàn thế giới

Trong buổi tiếp kiến chung hơn 70.000 tín hữu sáng thứ tư 28-5-2014 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tha thiết mời gọi tín hữu cầu nguyện thật nhiều cho sự hiệp nhất các tín hữu kitô, cho nền hòa bình tại Thánh Địa, vùng Trung Đông và […]


JESUS – VOCATION

INTRODUCTION A vocation is defined in the dictionary as: “(1) a call, summons, or impulsion to perform a certain function or enter a certain career, esp. a religious one. (2) any trade, profession, or occupation.” Vocation for the Christian is really God’s work and how God works through us to […]