Daily Archives: 09/07/2014


Gieo và Gặt -Trầm Thiên Thu

(Chúa Nhật XV TN, năm A) Muốn Gặt thì phải Gieo, trước khi Gieo thì phải có Hạt Giống. Hạt giống là thứ rất quan trọng trong nông nghiệp. Hạt giống phải là những hạt giống mẩy, chắc, có màu sáng. Hầu hết các loại hạt cây lương thực đều […]