Chia sẻ Lời Chúa


Đặt tên cho con trẻ

Đặt tên cho con trẻ 19.3.2015 – Thứ Tư – Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)        Lời Chúa: Mt 1,16.18-21.24a   16 Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.   18 Sau đây là gốc tích Đức […]


Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa nhưng đưa chúng tới chỗ thành toàn

Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa nhưng đưa chúng tới chỗ thành toàn   Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa nhưng đưa chúng tới chỗ thành toàn. Vatican (Vat. 20-08-2014) – Trong lịch sử đức tin tại Ðại Hàn người ta thấy Chúa Kitô […]


Gieo và Gặt -Trầm Thiên Thu

(Chúa Nhật XV TN, năm A) Muốn Gặt thì phải Gieo, trước khi Gieo thì phải có Hạt Giống. Hạt giống là thứ rất quan trọng trong nông nghiệp. Hạt giống phải là những hạt giống mẩy, chắc, có màu sáng. Hầu hết các loại hạt cây lương thực đều […]