Daily Archives: 08/07/2015


Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Ecuador

Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Ecuador – OSS_ROM QUITO. Chiều chúa nhật 5-7-2015, ĐTC Phanxicô đã đến Quito, khởi sự chuyến viếng thăm dài 8 ngày tại 3 nước Ecuador, Bolivia và Paraguay.  Việc ngài chọn 3 nước này để thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tại […]