Bài giảng của Đức Thánh Cha ngày 16.05: Ba cánh cửa đưa đến Chúa


Theo Vatican- Đức Thánh Cha cho biết học về Chúa Giêsu là không đủ để nhận biết Ngài, chúng ta cũng cần phải cầu nguyện, cử hành bí tích và bắt chước Ngài. Đây là sứ điệp cốt lõi của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ hôm thứ Sáu tại nguyện đường Santa Marta.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy gẫm về cách tốt nhất để chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, diễn tả về Chúa Giêsu như là nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Đồng thời ngài cảnh báo rằng học hỏi hoặc có ý tưởng là chưa đủ để có thể biết về Chúa Giêsu.

“Ý tưởng tự nó không đưa đến đâu và những ai theo đuổi con đường này sẽ kết thúc trong một mê cung, từ đó họ không thể đi ra được nữa! Đó là lý do vì sao dị giáo đã xuất hiện ngay từ Giáo Hội sơ khai. Dị giáo là như thế này: cố gắng để hiểu về Chúa bằng trí óc của mình và chỉ dùng sự soi sáng của cá nhân để hiểu về Chúa Giêsu là ai. Một nhà văn lớn người Anh đã viết rằng dị giáo gồm các ý tưởng chỉ đưa đến điên khùng. Đúng vậy! Khi họ loay quay với những ý tưởng của chính họ, họ sẽ trở nên điên khùng… Đây không phải là con đường đúng đắn! ”

Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích rằng chúng ta cần phải mở ra ba cánh cửa để biết về Chúa Giêsu.

“Cánh cửa trước hết là cầu nguyện với Chúa Giêsu. Bạn phải biết rằng việc học hỏi mà không có cầu nguyện chẳng đi đến đâu. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Giêsu để nhận biết về Ngài, đó  là cách tốt nhất. Các nhà thần học lớn đã viết sách thần học trong khi họ quỳ xuống cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa Giêsu! Bằng cách học hỏi và cầu nguyện, chúng ta sẽ có được sự gần gũi hơn với Chúa … Chúng ta không thể biết về Chúa Giêsu mà không có cầu nguyện. Không bao giờ!

Cánh cửa thứ hai là cử hành Bí tích với Chúa Giêsu. Việc cầu nguyện riêng là chưa đủ, chúng ta cần có niềm vui của việc cử hành Bí tích. Chúng ta phải cử hành hy lễ với Chúa Giêsu ngang qua Bí tích, bởi vì bí tích bổ sức cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta sức mạnh, nuôi dưỡng chúng ta, an ủi chúng ta, sẽ liên kết chúng ta trong cùng một sứ vụ. Nếu không cử hành Bí tích, chúng ta sẽ không bao giờ nhận biết Chúa Giêsu. Đây là những gì Giáo Hội đã làm: cử hành hy tế Chúa Giêsu.

Cửa thứ ba là bắt chước Chúa Giêsu.  Đọc Tin Mừng để làm theo những gì Chúa đã làm, những gì Chúa đã dạy và cố gắng bắt chước như Ngài.

Bước qua ba cánh cửa này, là đi vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu và đó là cách giúp ta có thể nhận biết Ngài và chúng ta không phải nao núng khi làm điều đó.

“Ngày hôm nay, chúng ta có thể suy nghĩ về cánh cửa cầu nguyện đang diễn tiến trong cuộc sống của chúng ta như thế nào: Cầu nguyện xuất phát từ tâm hồn sẽ không giống như một con vẹt! Làm thế nào để lời cầu nguyện xuất phát từ tâm hồn? Làm thế nào để hy lễ tưởng niệm Kitô giáo luôn là một tiến trình liên tục trong đời sống chúng ta? Và làm thế nào để việc bắt chước Chúa Giêsu luôn diễn tiến trong cuộc sống của chúng ta? Làm thế nào để tôi có thể bắt chước được như Ngài? Phải chăng bạn thực sự không biết ư! Lý do là vì Sách Tin Mừng đã bị bám đầy bụi và nó không bao giờ được mở ra! Hãy mở những trang Tin Mừng bạn sẽ khám phá ra cách làm thế nào để bắt chước Chúa Giêsu! Hãy nghĩ cách làm thế nào để ba cánh cửa đó được định vị trong cuộc sống của chúng ta và điều này sẽ mang lại hữu ích cho đời chúng ta. “

Hoàng Minh

Nguồn: VRNs