Lễ khấn lần đầu MSA Việt Nam tại Mỹ.


Thánh lễ khấn lần đầu trong Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ – Cộng Đoàn Lời Chúa – Việt Nam tại Mỹ.

Micae Trần Văn Hải

An-tôn  Đinh Xuân Giáp

Giuse Nguyễn Văn Danh

Phaolô Đặng Xuân Lịch

JB. Hồ Hữu Hiếu

Thánh lễ  trên kênh youtube.com bắt đầu lúc 8 giờ 45 tối ngày 15 tháng 8 năm 2014 theo giờ Việt Nam.

Có thể xem tại:

[youtube width=”̉720″ height=”480″]https://www.youtube.com/watch?v=aPEkKSGq5c4[/youtube]

Xin bấm vào đây để xem một số hình ảnh trong thánh lễ

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các thầy.