Một Số Hình Ảnh Lễ Khấn Lần Đầu Của Các Thầy Việt Nam Trong Dòng MSA Tại Mỹ


Thánh lễ khấn lần đầu cho năm thầy Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ – Cộng Đoàn Lời Chúa – Việt Nam tại Mỹ.

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aPEkKSGq5c4[/youtube]