Daily Archives: 21/02/2014


Tắm Rửa Cho Chúa Kitô

Lần kia mẹ Têrêsa thành Calcutta kể: Một thiếu nữ đã tìm đến Ấn Ðộ xin gia nhập hội Thừa Sai Bác Ái của chúng tôi. Chúng tôi có một qui định là ngày đầu tiên khi mới đến, tất cả những ai muốn sống với chúng tôi đều được […]


BA CHỮ “S” ĐỜI DÂNG HIẾN

+ Giuse Vũ Duy Thống. Đọc Huấn thị “Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô” nhân dịp kỷ niệm năm năm ban hành. Tình cờ gặp lại mấy người nước ngoài ghé thăm Việt Nam, tôi đùa: “Chắc trốn bệnh SARS ở Hongkong nên mới trôi dạt tới đất nước hình […]