Daily Archives: 25/03/2014


Mù loà và mù quáng

(Suy niệm Tin Mừng Gioan (Ga 9,1.6-9.13-16.34-38) trích đọc vào Chúa Nhật 4 mùa Chay) Xuyên qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có hai loại mù: mù loà của đôi mắt thể xác và mù quáng của tâm hồn, của đầu óc. Người mù bẩm sinh trong Tin […]


Twelve Key Themes in Verbum Domini

“A Symphony of the Word” | A Short Guide to Pope Benedict XVI’s Apostolic Exhortation Verbum Domini | Carl E. Olson | Ignatius Insight | December 21, 2010 http://www.ignatiusinsight.com/features2010/colson_verbumdomini_dec2010.asp An apostolic exhortation such as Verbum Domini cannot (and should not) be conveniently summarized or “Cliff noted”. But the following observations will hopefully aid readers […]