Triết Học – Thần Học


Ðức Thánh Cha đề cao liên hệ chặt chữa giữa đạo lý và mục vụ

  Ðức Thánh Cha đề cao liên hệ chặt chữa giữa đạo lý và mục vụ. Vatican (SD 4-09-2015) – Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị thần học quốc tế ở Buenos Aires, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa đạo […]


Đối Thoại và Rao Truyền: Những suy tư và hướng dẫn liên quan đến Đối Thoại Liên Tôn và Rao Truyền Tin Mừng Đức Giêsu-Kitô

Nguyễn Đăng Trúc chuyển sang Việt ngữ từ các bản Pháp ngữ Trong thế giới hôm nay, với nét đặc trưng của tình trạng đa nguyên. Kitô hữu bất kỳ ở đâu cũng tiếp xúc ngày càng nhiều hơn với các tín đồ các truyền thống tôn giáo khác. Đối thoại […]


Giáo Hội là dân chúc tụng và là dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với thế giới

Giáo Hội là dân chúc tụng và là dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với thế giới. Giáo Hội do Chúa Giêsu thành lập, nhưng là một dân tộc có lịch sử dài được chuẩn bị từ rất lâu trước Chúa Kitô, một dân tộc được tình […]