Daily Archives: 09/08/2014


“Tám Mối Phúc Thật” luật mới của giao ước do Chúa Kitô thiết lập với ơn sự sống của Người

"Tám Mối Phúc Thật", luật mới của giao ước do Chúa Kitô thiết lập với ơn sự sống của Người. Roma (Vat. 6-08-2014) – "Tám Mối Phúc Thật" là luật mới của giao ước mới do Chúa Kitô thiết lập với ơn sự sống của Người. Nó là chân dung […]