Học Hỏi Kinh Thánh


Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa nhưng đưa chúng tới chỗ thành toàn

Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa nhưng đưa chúng tới chỗ thành toàn   Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa nhưng đưa chúng tới chỗ thành toàn. Vatican (Vat. 20-08-2014) – Trong lịch sử đức tin tại Ðại Hàn người ta thấy Chúa Kitô […]


“Tám Mối Phúc Thật” luật mới của giao ước do Chúa Kitô thiết lập với ơn sự sống của Người

"Tám Mối Phúc Thật", luật mới của giao ước do Chúa Kitô thiết lập với ơn sự sống của Người. Roma (Vat. 6-08-2014) – "Tám Mối Phúc Thật" là luật mới của giao ước mới do Chúa Kitô thiết lập với ơn sự sống của Người. Nó là chân dung […]


Nước Trời

Phàm điều gì hoặc cái gì được biết rõ thì người ta mới mơ ước, khao khát. Thế nhưng không ai biết gì về Nước Trời, vậy mà ai cũng mơ ước cháy lòng. Lạ thật! Chỉ có ba môn đệ được “nếm thử” hạnh phúc Nước Trời khi Chúa Giêsu […]


“Lời chứng” (marturia) và “làm chứng” (martureô) trong Tin Mừng Gio-an

Nội dung I. Danh từ “lời chứng” (marturia)    1. Lời chứng của Gio-an Tẩy Giả (1,7.19; x. 5,36)    2. Lời chứng của Đức Giê-su    3. Các lời chứng trong đoạn văn 5,31-39        a) Lời chứng của Đức Giê-su (5,31)        b) Lời chứng của Chúa Cha […]