Daily Archives: 09/12/2014


Chuyến viếng thăm Etiopia của Ðức Hồng Y Leonardo Sandri Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương

Chuyến viếng thăm Etiopia của Ðức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương. Roma (RG 5.6-12-2014; Vat. 9-12-2014) – Từ ngày mùng 5 tháng 12 năm 2014, Ðức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương, đã bắt đầu viếng thăm […]


Ðức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI tặng quà cho vị Bản quyền Giáo hạt tòng nhân Ðức Mẹ Walsingham

Ðức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI tặng quà cho vị Bản quyền Giáo hạt tòng nhân Ðức Mẹ Walsingham. Walsingham (WHÐ 09-12-2014) – Ðức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI đã gửi tặng Ðức ông Keith Newton, Bản quyền của Giáo hạt tòng nhân Ðức Mẹ Walsingham, một món quà nhỏ. […]