Daily Archives: 05/09/2015


Ðức Thánh Cha đề cao liên hệ chặt chữa giữa đạo lý và mục vụ

  Ðức Thánh Cha đề cao liên hệ chặt chữa giữa đạo lý và mục vụ. Vatican (SD 4-09-2015) – Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị thần học quốc tế ở Buenos Aires, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa đạo […]