Mục Đại Huệ


About Mục Đại Huệ

CHARITY, CHARITY and CHARITY

BÀI THUỐC HAY MƠ THÚI

Lá mơ lông (Paederia tomentosa), tên khác là mơ tam thể, lá thúi địch, là một loại dây leo, dễ trồng dễ mọc. Cây dễ nhận biết vì có mùi khá khó chịu nhưng rất hiệu quả cho những người đầy hơi hoặc rối loạn đường tiêu hóa. Ở nhiều […]