Công lý & Hoà bình


Ðức Thánh Cha phê bình thái độ “sống chết mặc bay” trước thảm cảnh chiến tranh

Ðức Thánh Cha phê bình thái độ "sống chết mặc bay" trước thảm cảnh chiến tranh. Redipuglia, Italia (SD 13-09-2014) – Sáng 13 tháng 9 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô tái lên án sự điên rồ của chiến tranh; sự tham lam tiền bạc, bất bao dung, và sự […]


Kết thúc Cuộc họp vòng V của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam – Toà Thánh

Kết thúc Cuộc họp vòng V của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Toà Thánh. Việt Nam (WHÐ 12-09-2014) – Trưa ngày 11 tháng 09 năm 2014, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố Thông cáo chung về cuộc họp Vòng V Nhóm Công tác Hỗn hợp Việt […]