Hôn Nhân Gia đình


Ra tòa để “Cắt đứt tình mẹ con”

Có một đứa trẻ 12 tuổi, tại Orlando, bang Florida, bên Hoa Kỳ, đã ra tòa xin “TỪ” người mẹ ruột, cắt đứt tình nghĩa mẹ con để về sống với gia đình của cha mẹ nuôi. Mặc dù luật sư biện hộ cho người mẹ ruột đã dùng hết […]