Daily Archives: 30/07/2014


Ðức Thánh Cha tha thiết kêu gọi bênh vực cho các trẻ em là nạn nhân các chiến cuộc trên thế giới.

Ðức Thánh Cha tha thiết kêu gọi bênh vực cho các trẻ em là nạn nhân các chiến cuộc trên thế giới. Ngài cũng nhắc lại việc thảm sát trong Thế Chiến Thứ Nhất nhân dịp kỷ niệm 100 năm Roma (VietCatholic News 27-07-2014) – Trong diễn từ đọc trong […]


Ra tòa để “Cắt đứt tình mẹ con”

Có một đứa trẻ 12 tuổi, tại Orlando, bang Florida, bên Hoa Kỳ, đã ra tòa xin “TỪ” người mẹ ruột, cắt đứt tình nghĩa mẹ con để về sống với gia đình của cha mẹ nuôi. Mặc dù luật sư biện hộ cho người mẹ ruột đã dùng hết […]