Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm Tân giám mục giáo phận Mỹ Tho


Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm Tân giám mục giáo phận Mỹ Tho.

Roma (WHÐ 26-07-2014) – Phòng Báo chí Toà Thánh, trong Công báo ra ngày thứ Bảy 26 tháng Bảy năm 2014, ở mục "Miễn nhiệm và Bổ nhiệm", đã loan tin:

dckham

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cho đến nay nguyên là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, làm Tân Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho.

"Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cho đến nay là Giám mục hiệu toà Trofimiana và Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sàigòn, làm Giám mục giáo phận Mỹ Tho (Việt Nam)".

(Nguồn: RINUNCE E NOMINE, 26.07.2014 [B0536])

* * *

Tiểu Sử Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm:

02-10-1952: Sinh tại Ðàn Giản, Hà Ðông (nay thuộc Hà Nội)

1963 – 1972: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ

1973 – 1976: Học tại Ðại chủng viện Thánh Tôma, Long Xuyên

1977 – 1979: Học tại Ðại chủng viện Thánh Giuse Ssàigòn.

30-08-1980: Thụ phong linh mục

1980 – 1983: Linh mục phụ tá giáo xứ Hà Ðông, hạt Xóm Mới

1983 – 1987: Quản nhiệm giáo xứ Hà Nội, hạt Xóm Mới

1987 – 1999: Linh mục phụ tá Nhà thờ Chính toà Tổng giáo phận Sàigòn

1997: Giáo sư Ðại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

2001 – 2004: Học Thần học Mục vụ tại Ðại học Công giáo Hoa Kỳ, tốt nghiệp tiến sĩ

2004 – 10/2012: Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sàigòn

Tháng 3-2008: Thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam

15-10-2008: được Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sàigòn – Châm ngôn Giám mục: "Hãy theo Thầy"

15-11-2008: Thánh lễ tấn phong Giám mục tại Ðại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn, do Ðức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong

6/2011 – 19/03/2012: Giám đốc Ðại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Thư ký (nhiệm kỳ 2010-2013 và 2013-2016), Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo (2009-2010), Chủ tịch Uỷ ban Truyền thông Xã hội (nhiệm kỳ 2010-2013).

 

WHÐ