Giáo hội Myanmar kêu gọi toàn dân hiệp nhất


Giáo hội Myanmar kêu gọi toàn dân hiệp nhất.peace

Yangoon (SD 1-08-2014) – Trong sứ điệp gửi nhân lễ hai thánh Gioakim và Anna, Ðức Cha Charles Maung Bo, Tổng Giám Mục Yangoon, đã kêu gọi tín hữu và toàn dân hiệp nhất để xây dựng đất nước Myanmar.

Sứ điệp có đoạn viết: "Chúng ta là một gia đình đa mầu, như bẩy người con chúng ta thuộc bẩy nhóm chủng tộc lớn. Chúng ta tất cả đều là con cái của một quốc gia vĩ đại. Thiên Chúa đã chúc phúc cho chúng ta với các ơn tràn đầy. Trong lịch sử đất nước chúng ta đã được ước muốn vì vẻ đẹp, sự khả ái của dân tộc và các tài nguyên thiên nhiên của nó. Thế nhưng ngày nay quê hương chúng ta đang chảy máu, vì bị dâm chém bởi thù hận. Chúng ta đã chứng kiến các người chết trong các bang Rakhine, Mandalay, Metalia, Kachin và Karem. Ðất nước Myanmar đang ở giữa sự sống và cái chết, và số phận của nó nằm trong tay của tất cả chúng ta".

Ðức Tổng Giám Mục Yangoon gọi các kẻ lựa chọn gieo vãi hận thù trong đường phố Myanmar là "những kẻ không thể khắc phục được". Nhưng như là tín hữu công giáo chúng ta lên án mọi bạo lực từ bất cứ ai và từ bất cứ tôn giáo nào. Máu và nước mắt đang trở thành thực tại hằng ngày của vài cộng đoàn trong nước. Máu có tôn giáo không? Nước mắt có tôn giáo không? Máu của mỗi người là máu của toàn dân Myanmar. Vì thế những kẻ gieo vãi thù hận chống lại bất cứ cộng đoàn nào là kẻ thù của toàn dân Myanamr. Chỉ có hòa bình là con đường duy nhất cho gia đình dân nước Myanmar mà thôi. (SD 1-8-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)