Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Bùi Văn Ðọc làm thành viên Bộ truyền giáo


Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Bùi Văn Ðọc làm thành viên Bộ truyền giáo.

Vatican (SD 13-09-2014) – Hôm 13 tháng 9 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng Giám Mục giáo phận Sàigòn, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, làm thành viên Bộ truyền giáo.

Cùng được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ trong dịp này cũng có 6 Hồng Y, 9 Giám Mục và 4 Cha Bề trên Tổng quyền của 4 dòng tu.

Nhiều vị Hồng y Tổng Giám Mục chính tòa trước đây của Việt Nam cũng được bổ nhiệm làm thành viên Bộ truyền giáo. (SD 13-9-2014)