Thư Chung của Đức Giám mục Phaolô về việc cử hành Năm Thánh kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận


Thư Chung của Đức Giám mục Phaolô về việc cử hành Năm Thánh kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận
18.03.2015
 


Thư Chung
của Đức Giám mục Phaolô
về việc cử hành Năm Thánh
kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận

 

 

 GIÁO PHẬN VINH
TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI

Điện thoại: 0383861171
Email: tgmvinh@gmail.com
     Số 1/NTGP170.TC                                                         

 

Xã Đoài, ngày 15 tháng 3 năm 2015

 

THƯ CHUNG

V/v: Cử hành Năm Thánh kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận

Kính thưa quý Cha và toàn thể anh chị em,

Để kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận Vinh (1846-2016), Tòa Giám Mục đã gửi Thư thỉnh nguyện xin mở Năm Thánh giáo phận tới Tòa Thánh Vatican. Nay tôi vui mừng thông báo cho anh chị em biết, ngày 23 tháng 02 năm 2015, thừa lệnh Đức Thánh Cha Phanxicô, Tòa Ân Giải Tối Cao, qua các văn thư Prot. N. 51/15/I và Prot. N. 52/15/I, đã rộng lòng ban phép cho Giáo phận chúng ta mở Năm Thánh từ ngày 27/3/2015 đến ngày 27/3/2016.

Chiếu theo Sắc Lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao và sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Tư Vấn giáo phận và các Cha Quản hạt, tôi ấn định chương trình cử hành Năm Thánh như sau:

1. Lễ khai mạc

– Cấp giáo phận: được cử hành vào ngày 31/3/2015, nhân dịp Lễ Dầu, tại Nhà thờ chính tòa Xã Đoài.

– Cấp giáo hạt: được cử hành vào Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày 12/4/2015, tại Sở hạt hoặc một giáo xứ khác trong Giáo hạt.

2. Lễ cao điểm: được cử hành vào ngày 15/8/2015, tại Nhà thờ chính tòa Xã Đoài.

3. Lễ bế mạc

– Cấp giáo phận: được cử hành vào ngày 22/3/2016, nhân dịp Lễ Dầu, tại Nhà thờ chính tòa Xã Đoài.

– Cấp giáo xứ: được cử hành vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, ngày 27/3/2016, tại mỗi Giáo xứ.

4. Các trung tâm hành hương để hưởng Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh

1/ Những điểm chính để hành hương hằng ngày: Nhà thờ chính tòa Xã Đoài, Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh, Nhà thờ Giáo xứ Hướng Phương.

2/ Những điểm hành hương trong những ngày đặc biệt:

a. Tại tỉnh Nghệ An:

– Linh địa Trại Gáo: ngày 13/6/2015 và các ngày thứ Ba hằng tuần.

– Nhà thờ giáo xứ Quy Chính (có đền thánh Phêrô Lê Tùy): ngày 24/11/2015 (lễ thánh Phêrô Tùy).

– Đền thánh Phêrô Hoàng Khanh tại Giáo họ Trung Hậu (Xã Đoài): ngày 18/02/2016 (lễ thánh Phêrô Hoàng Khanh).

– Nhà thờ và Hang đá Bảo Nham (có đền thánh Đức Mẹ): ngày 08/12/2015 (lễ Quan thầy Giáo xứ).

– Nhà thờ giáo xứ Thuận Nghĩa và Đền thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa: ngày 24/11/2015 (lễ thánh Phêrô Khoa).

– Nhà thờ Giáo xứ Trang Đen (cựu Trú sở của Đại diện Tông Tòa Đàng Ngoài): ngày 24/6/2015 (ngày lễ quan thầy Giáo xứ).

b. Tại tỉnh Hà Tĩnh:

– Nhà thờ Giáo xứ Thọ Ninh (cựu Trú sở của Giám mục phó Tây Đàng Ngoài): ngày 07/10/2015 (ngày lễ Quan thầy Giáo xứ).

– Nhà thờ Giáo xứ Khe Sắn (có Đền thánh Antôn Pađôva): ngày 13/6/2015.

c. Tại tỉnh Quảng Bình:

– Giáo xứ Tam Tòa (nơi tử đạo của 7 thánh): ngày 08/12/2015 (lễ Quan thầy Giáo xứ).

– Nhà thờ Giáo xứ Trung Quán (quê hương thánh Tôma Trần Văn Thiện): ngày 19/6/2015 (ngày kỷ niệm phong thánh).

– Nhà nguyện Cộng đoàn MTG Hướng Phương (có hài cốt thánh Vincentê Nguyễn Thế Điểm): ngày 24/11/2015 (lễ thánh Vincentê Điểm).

d. Tại các nhà thờ giáo xứ trong toàn Giáo phận: 3 ngày Tết Nguyên Đán và 3 ngày Chầu Lượt.

5. Lãnh nhận Ơn Toàn Xá

Trong suốt Năm Thánh, các tín hữu có thể được hưởng Ơn Toàn Xá khi hành hương tới các điểm hành hương vào các ngày đã được chỉ định trên đây, chu toàn các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), thật lòng ăn năn thống hối tội lỗi, sốt sắng tham dự một cử hành phụng vụ nào đó hoặc dừng lại một khoảng thời gian thích hợp để suy niệm, kết thúc bằng Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và lời thỉnh cầu Đức Maria.

Thưa quý Cha và toàn thể anh chị em,

Năm Thánh là thời gian ân sủng đặc biệt, nhằm giúp canh tân đời sống Giáo phận, mang tình thương và ơn lành của Thiên Chúa đến cho mọi người; là thời kỳ thuận tiện để mọi thành phần con cái Giáo phận ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm chứng tá đức tin của mình. Bởi vậy, trong Năm Thánh này, mong quý Cha, quý cộng đoàn Giáo xứ, Chủng viện, Dòng tu và các hội đoàn có những sáng kiến nhằm đưa ra những hoạt động thiết thực để sống Năm Thánh một cách có ý nghĩa và hữu ích; đặc biệt, với tinh thần hy sinh, cố gắng tổ chức hành hương về các điểm hành hương đã được chỉ định và chu toàn các điều kiện để lãnh Ơn Toàn Xá; sốt sắng lãnh nhận các bí tích, siêng năng tham dự Thánh lễ, chuyên cần cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, Giáo lý; tích cực canh tân đời sống cá nhân, hăng say dấn thân loan báo Tin Mừng, chứng nhân của lòng từ bi thương xót và quảng đại trong công tác bác ái xã hội.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Quan Thầy Giáo phận, tôi cầu chúc toàn thể anh chị em một Năm Thánh chứa chan ân sủng và tình thương của Chúa. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho Giáo phận và cho tôi.

Xin Chúa Kitô chúc lành cho tất cả chúng ta!

                                                                                                  Giám mục Giáo phận Vinh                       

 

 

               

 

                                                                                                   + Phaolô Nguyễn Thái Hợp
nguồn: giaophanvinh.org