Daily Archives: 14/09/2014


Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Bùi Văn Ðọc làm thành viên Bộ truyền giáo

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Bùi Văn Ðọc làm thành viên Bộ truyền giáo. Vatican (SD 13-09-2014) – Hôm 13 tháng 9 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng Giám Mục giáo phận Sàigòn, Chủ tịch Hội […]