Monthly Archives: September 2014


Ðức Thánh Cha phê bình thái độ “sống chết mặc bay” trước thảm cảnh chiến tranh

Ðức Thánh Cha phê bình thái độ "sống chết mặc bay" trước thảm cảnh chiến tranh. Redipuglia, Italia (SD 13-09-2014) – Sáng 13 tháng 9 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô tái lên án sự điên rồ của chiến tranh; sự tham lam tiền bạc, bất bao dung, và sự […]


Ðức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Lễ nhớ hai thánh giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II

Ðức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Lễ nhớ hai thánh giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II. Roma WHÐ 13-09-2014) – Thể theo quyết định của Ðức Thánh Cha Phanxicô, Ðức hồng y Canizares Llovera, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã ký Sắc […]


Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Bùi Văn Ðọc làm thành viên Bộ truyền giáo

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Bùi Văn Ðọc làm thành viên Bộ truyền giáo. Vatican (SD 13-09-2014) – Hôm 13 tháng 9 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng Giám Mục giáo phận Sàigòn, Chủ tịch Hội […]


Thông báo Lễ giỗ lần thứ XII tôi tớ Chúa Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Thông báo Lễ giỗ lần thứ XII tôi tớ Chúa Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (2002-16.09.2014) FX Nguyễn Văn thuận Foundation (VietCatholic News 14-09-2014) – Nhân dịp Lễ Giỗ lần thứ XII của Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, gia đình và người thân của Ðức […]


Kết thúc Cuộc họp vòng V của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam – Toà Thánh

Kết thúc Cuộc họp vòng V của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Toà Thánh. Việt Nam (WHÐ 12-09-2014) – Trưa ngày 11 tháng 09 năm 2014, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố Thông cáo chung về cuộc họp Vòng V Nhóm Công tác Hỗn hợp Việt […]