Daily Archives: 02/12/2014


Diễn Văn của Thượng Phụ Ðại Kết Báctôlômêô I và của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô trước khi ký tuyên bố chung

Diễn Văn của Thượng Phụ Ðại Kết Báctôlômêô I và của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô trước khi ký tuyên bố chung. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (VietCatholic News 2-12-2014) – Kết thúc buổi Phụng Vụ hôm Chúa Nhật 30 tháng Mười Một năm 2014, tại nhà thờ chính tòa Thánh George, […]