Daily Archives: 08/12/2014


Ðức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên thăm và tham dự lễ truyền chức linh mục tại Giáo phận Tông tòa Savannakhet, Lào

  Ðức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên thăm và tham dự lễ truyền chức linh mục tại Giáo phận Tông tòa Savannakhet, Lào. Vinh, Việt Nam (GPVO 8-12-2014) – Gác lại những công việc bộn bề sau những ngày đại lễ của giáo phận nhà, Ðức Giám mục […]


Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp không có gì ngăn trở

Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp: không có gì ngăn trở. Roma (WHÐ 08-12-2014) – Hồ sơ xin phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được Ðức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục giáo phận Cần Thơ, chính thức cho […]