Câu đối Tết con ngựa


Câu 1: Rắn đi Ngựa tới

– RẮN uốn thân, mấy khúc lượn vòng vo,

đã qua mười hai tháng diễn trò,

mong thoát nạn “XÀ đầu long vĩ”!!!

– NGỰA che mắt, một chiều phi thẳng tuột,

lại tiếp một trăm năm làm xiếc, (1)

mơ có ngày “MÃ đáo thành công”???

(1) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rất thật: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa….”

Câu 2: Tết hướng về biên cương, hải đảo:

– Cành đào này gửi tới biên cương, nam bắc chung tay gìn giữ gốc!

– Cội mai ấy dâng về biển đảo, trẻ già góp sức dựng xây nền !

Câu 3: Một năm trừ sâu mọt:

– Sâu nhỏ sâu to, nào vuốt nào nanh,

chổi dân chủ quét phăng,

quyết để vườn Xuân luôn rạng rỡ!

– Mọt cao mọt thấp, có bè có cánh,

thuốc nhân quyền phun mạnh,

giữ cho ý Tết mãi huy hoàng !

Câu 4: Ngựa Hồ quần tụ, chim Việt gọi đàn!

– Gió Bắc thổi sang, lũ ngựa Hồ lớn bé tuôn ra, lúc lắc dây cương đón Tết! (2)

– Cành Nam vẫy gọi, đàn chim Việt gần xa chụm lại, âm vang điệu nhạc mừng Xuân !

( 2) Ngựa Hồ, chim Việt: Do câu “Hồ mã tê bắc phong, Việt điểu sào nam chi 胡馬嘶北風, 越鳥巢南枝”. Nghĩa là ngựa Hồ hý gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Ý nói: con vật còn nhớ quê hương. “Hồ” và “Việt” vốn là điển tích Trung Quốc nhưng đã được Việt hóa một cách rất tự nhiên, nhuần nhuyễn như những địa danh Việt Nam.

Câu 5: Người Việt tiếc ngựa Hồ

– Người Việt đón ngựa Hồ, “Tam cố thảo ”…vì đẹp ! (3)

– Ngựa Hồ theo gió Bắc, “Tái ông mất ngựa”…cũng đi Lừa!

(3) Tam cố thảo lư: Lưu Bị 3 lần đến lều cỏ của Khổng Minh mới dón được vị quân

sư  này. Ý nói sự về mến chuộng danh tiếng và đón rước dày công phu. Chữ LƯ lại đồng âm với LƯ là con Lừa, để đối với Ngựa.

Tái ông mất ngựa: Chuyện Tái ông thất mã塞翁失馬 cho thấy ở đời phúc-họa khôn lường, có khi phúc đấy mà thành họa, họa mà thành phúc.

Chớ thấy thắng cuộc mà vội mừng, thua mà vội nản, hãy đợi đấy!

Câu 6: Ngựa thành Tơ-roa (Troy)

– Tốn của tốn công, nuôi ong mãi chẳng biết… “Ong tay áo”!

– Mong trời mong biển, rước ngựa về nay rõ…“Ngựa thành tơ-roa”! (4)

(4) Con ngựa thành Troa : Theo thần thoại Hy Lạp, quân Hy Lạp muốn chiếm thành đã dùng một con ngựa gỗ, trong bụng có chứa nhiều quân mai phục, rồi đánh lừa quân thành Troa đưa vào thành. Đêm đến, quân Hy Lạp từ trong bụng ngựa chui ra mở cửa thành, đốt lửa làm ám hiệu cho đại quân tiến vào chiếm thành Troa. Trong văn học, điển tích “con ngựa thành Troa” chỉ một việc làm có nội ứng, hoặc bề ngoài nhìn đẹp mà bên trong chứa đầy cái xấu, đầy mưu mô thâm độc.

Câu 7: Thề thốt năm Con Ngựa

– Mã Viện ơi, tôi chẳng dám hai lòng, nghe mười sáu Chữ vàng, vững dạ, xin hô lời…hảo hảo!

– Trưng Vương hỡi, cháu cũng toan một dạ, nhìn một dòng Lãng bạc, buồn lòng,  đành hát khúc …bai bai! (bye-bye)

Câu 8: Mới giả – lừa thật !

– Khắc-Tư đây họ  chính tông (5) , ảo thuyết đi LỪA,

đầu óc vẫn NGỰA quen đường cũ!

–  Mao-Xít ấy từng CÂU (6) phụ họa, dẻ cùi đẹp MÃ,

cuối đường còn NGỌ ngoạy canh tân!

———————–

(5) Mã Khắc Tư = K.Marx

(6) CÂU đồng âm với chữ CÂU là con ngựa (như vó câu).

Câu 9: Chủ nghĩa vị tiền:

– Chủ nghĩa vị tiền, hai nốt đô-la đè quốc sự !

– Ván bài vô hậu, trăm trò lê-mác khổ dân tình!

Câu 10: (Chuyện thật khó tin, xin đặt dấu hỏi) :

– Giữa Thủ đô vô cớ đánh người, được lệnh, Côn đồ tăng Thú tính!

– Miền Thanh Hóa đích danh dàn trận, chủ trương: Đồng chí chống Nhân quyền ?

(7) Ngày 30/12/2013 ông Nguyễn Đình Xứng, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa  đã ký Quyết định số 4717 về” công tác phòng chống khủng bố và nhân quyền “! ( có nghĩa Nhân quyền cũng là điều xấu, cần phải chống như chống khủng bố vậy!).Còn nạn công an phối hợp với côn đồ đánh người, thậm chí đánh chết trong tay công an xảy ra ngày càng nhiều.

Câu 11: (Chuyện thật khó tin, như trên) :

– Đời quen thú tính không nhân phẩm !

– Đảng chống nhân quyền có chủ trương ? (7)

Câu 12:(Chuyện thật khó tin, như trên) :

– Còn đảng để còn mình, diễn tập chống nhân quyền đang thắng lợi (?)

–  Mất dân là mất nước, ý đồ lưu sự nghiệp cũng phăng teo!

Câu 13:

– Hấp dẫn thay món xiếc Việt Nam, một canh bạc đánh đùa quân tham nhũng !

–  Oái oăm thật trò ma Tàu Cộng, mấy chữ vàng che khuất mặt xâm lăng!

Câu 14:

-Thương nhân dân một cổ hai tròng, quan bán nước cùng quan tham nhũng!

– Mong đất nước trăm cành một cội, gốc yêu thương cũng gốc anh hùng!

Hà Sĩ Phu (Tết Giáp Ngọ)