Thông báo Lễ giỗ lần thứ XII tôi tớ Chúa Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận


Thông báo Lễ giỗ lần thứ XII tôi tớ Chúa Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (2002-16.09.2014)

FX Nguyễn Văn thuận Foundation (VietCatholic News 14-09-2014) – Nhân dịp Lễ Giỗ lần thứ XII của Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, gia đình và người thân của Ðức Hồng Y xin một lời nguyện và hợp ý để ca tụng niềm vui Phục Sinh của Tôi Tớ Chúa.

Sau đây là danh sách Lễ Giỗ tại các giáo xứ, giáo đoàn đã cho chúng tôi biết để cùng thông công:nguyen-van-thuan

– Ngày 10 tháng 8, vào lúc 7 giờ chiều Nhà Thờ Chánh Toà, Canberra, ACT, Úc Châu.

– Ngày 13 tháng 9, vào lúc 5 giờ chiều Thánh đường Các thánh Tử đạo Việt Nam, Edmonton, Alberta, Gia Nã Ðại

– Ngày 13 tháng 9, vào lúc 6 giờ chiều Thánh đường Thánh Vinh Son Liêm, Edmonton, Alberta, Gia Nã Ðại

– Ngày 13 tháng 9, vào lúc 11 giờ sáng Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam, Orange, CA. Hoa Kỳ

– Ngày 14 tháng 9, vào lúc 7 giờ chiều Thánh đường Thánh Giuse, Vancouver, BC, Gia Nã Ðại

– Ngày 14 tháng 9, vào lúc 12 giờ trưa Thánh đường Ðức Mẹ La Vang, Hallandale Beach, FL, Hoa Kỳ

– Ngày 15 tháng 9, vào lúc 5 giờ chiều Thánh đường Thánh Matheo, C. Ð. LaVang, Surrey, BC, Gia Nã Ðại.

– Ngày 16 tháng 9, vào lúc 8 giờ sáng Thánh Ðường Các thánh Tử đạo Việt Nam, Atlanta, GA. Hoa Kỳ

– Ngày 16 tháng 9, vào lúc 8 giờ sáng Thánh Ðường St. Catherine, Santa Catalina Island, Los Angeles, Hoa Kỳ

– Ngày 16 tháng 9, vào lúc 9 giờ sáng Thánh Ðường Thánh Brigid, John Creek, GA. Hoa Kỳ

– Ngày 16 tháng 9, vào lúc 6 giờ chiều Thánh Ðường Thái Hà, Hà Nội, Việt Nam

– Ngày 16 tháng 9, Nhà Từ Ðường, Phủ Cam, Huế, Việt Nam.

– Ngày 16 tháng 9, Nhà Thờ Chánh Toà, Nha Trang, Việt Nam

– Ngày 16, tháng 9, vào lúc 7 giờ tối Thánh đường Ðức Mẹ Núi Cát Minh, Sydney, Úc Châu.

– Ngày 16 tháng 9, vào lúc 9 giờ sáng Nguyện đường Dòng Cát Minh, Canberra, Úc Châu.

– Ngày 16 tháng 9, vào lúc 6 giờ chiều Thánh Ðường Maria Nữ Vương Việt Nam, New Orleans, LA. Hoa Kỳ

– Ngày 16 tháng 9, vào lúc 6:30 chiều Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Orlando, FL, Hoa Kỳ

– Ngày 16 tháng 9, vào lúc 6:30 chiều Thánh đường Các thánh Tử đạo Việt Nam, Largo, FL. Hoa Kỳ

– Ngày 18 tháng 9, vào lúc 6:30 chiều Ðền Thánh Mẹ La Vang, Las Vegas, NE. Hoa Kỳ

– Ngày 16 tháng 9, vào lúc 7 giờ tối Thánh đường Các thánh Tử đạo Việt Nam, Arlington, VA. Hoa Kỳ

– Ngày 16 & 17 tháng 9, Ðại Chủng Viện Notre Dame, New Orleans, LA, USA

– Ngày 18 tháng 9, vào lúc 10 giờ sáng Nhà thờ hiệu tòa của Ðức Cố ÐHY – Nguyễn Văn Thuận Santa Maria della Scala, Roma, Ý Ðại Lợi.

– Ngày 19 tháng 9, vào lúc 9 giờ sáng Nhà Thờ Chánh Toà, Huế, Việt Nam

– Ngày 19 tháng 9, vào lúc 9 giờ sáng Thánh Ðường Ðức Bà Chốn Tựa Nương, San Jose, California, USA.

– Ngày 20 tháng 9, vào lúc 9:30 sáng Thánh Ðường Chính Tâm, Phan Thiết, Việt Nam.

– Ngày 20 tháng 9, vào lúc 10 giờ sáng Nhà thờ Bắc Vĩnh, Nha Trang, Việt Nam

– Ngày 21 tháng 9, vào lúc 3 giờ chiều, Công Ðồng Công Giáo, Waterloo, Ontario, Gia Nã Ðại.

– Ngày 28 tháng 9, vào lúc 12:30 giờ trưaThánh Ðường, Thánh Vincent Ferrer, Madison Heights, MI. Hoa Kỳ.

 

FX Nguyễn Văn thuận Foundation