Ðại hội loan báo Tin Mừng toàn quốc lần III

Ðại hội loan báo Tin Mừng toàn quốc lần III. Huế (VietCatholic News 4-09-2015) – Ðúng 14 giờ ngày 01 tháng 09 năm 2015, Ðại hội loan báo Tin Mừng toàn quốc lần III do Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội Ðồng Giám mục Việt Nam tổ […]


Trung Quốc – Lễ tấn phong giám mục công khai

  Lễ tấn phong giám mục công khai đầu tiên tại Trung Quốc kể từ năm 2012. Trung Quốc – Ngày lễ Thánh Gioan Vianney 04 tháng 08 năm 2015, tại Trung Quốc diễn ra lễ tấn phong giám mục công khai đầu tiên kể từ năm 2012. Cha Giuse […]


Trung Quốc công nhận bằng tốt nghiệp do Chủng viện cấp

  Trung quốc (WHÐ 26-07-2015) – Sáu Ðại chủng viện tại Trung Quốc được chính phủ cấp phép hoạt động vừa kết thúc năm học với việc cấp bằng tốt nghiệp cho 79 chủng sinh hoàn thành chu kỳ đầu của chương trình học. Ngay sau khi kết thúc năm […]


Sứ điệp Ðức Hồng Y Stanislaw Rylko gửi ngày QTGT 2016

  Sứ điệp Ðức Hồng Y Stanislaw Rylko gửi ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2016 tại Cracovia. Vatican (SD 27-07-2015) – Ðức Hồng Y Stanislaw Rylko, Chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Giáo Dân, kêu gọi người trẻ toàn thế giới suy tư về đề tài lòng thương […]