Daily Archives: 03/02/2014


Mùng 3 Tết, Thánh Hóa công việc

Ngày mùng 3 Tết, theo truyền thống tốt lành của Giáo Hội, vẫn là ngày xin ơn thánh hoá công việc làm ăn. Cha ông ta đã dạy:“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Tác giả Thánh Vịnh cũng đã nói tương tự: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng […]


Linh mục là như thế đó…

(Thư một linh mục Công giáo gửi báo The New York Times) Lời người dịch: “Đây là một bài đọc hữu ích để tái lập sự quân bình phần nào so với một sự tấn công dàn dựng của nhiều phương tiện truyền thông. Liệu việc tìm kiếm sự thật […]