Daily Archives: 15/09/2014


Ðức Thánh Cha phê bình thái độ “sống chết mặc bay” trước thảm cảnh chiến tranh

Ðức Thánh Cha phê bình thái độ "sống chết mặc bay" trước thảm cảnh chiến tranh. Redipuglia, Italia (SD 13-09-2014) – Sáng 13 tháng 9 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô tái lên án sự điên rồ của chiến tranh; sự tham lam tiền bạc, bất bao dung, và sự […]


Ðức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Lễ nhớ hai thánh giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II

Ðức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Lễ nhớ hai thánh giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II. Roma WHÐ 13-09-2014) – Thể theo quyết định của Ðức Thánh Cha Phanxicô, Ðức hồng y Canizares Llovera, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã ký Sắc […]