Phan Nguyên


Đặt tên cho con trẻ

Đặt tên cho con trẻ 19.3.2015 – Thứ Tư – Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)        Lời Chúa: Mt 1,16.18-21.24a   16 Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.   18 Sau đây là gốc tích Đức […]


Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ ba mươi (2015)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ ba mươi (2015)   Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ ba mươi – 2015 – “Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8) Các […]


Thư Chung của Đức Giám mục Phaolô về việc cử hành Năm Thánh kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận

Thư Chung của Đức Giám mục Phaolô về việc cử hành Năm Thánh kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận 18.03.2015   Thư Chung của Đức Giám mục Phaolô về việc cử hành Năm Thánh kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận      GIÁO PHẬN VINH TÒA […]