Vatican chấp thuận việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho cha Trương Bửu Diệp


Vatican chấp thuận việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho cha Trương Bửu Diệp.

Vui Mừng Và Hy Vọng

Cần Thơ, Việt Nam (GP Cần Thơ 9-12-2014) – Văn phòng Cáo Thỉnh Viên vụ án phong thánh cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chính thức lên tiếng:

 

Kính thưa quí bà con lương giáo, quí ân nhân đang yểm trợ việc tuyên thánh cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.


Thánh bộ Tuyên Thánh ở Rôma đã gửi văn thư chính thức bằng tiếng La Tinh cho Ðức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Cần Thơ tuyên bố: NIHIL OBSTAT – Không Có Gì Ngăn Trở trong việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho Cha Diệp.


Hồ sơ tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được Ðức Giám Mục có thẩm quyền, tức Ðức Cha, Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Cần Thơ chính thức cho xúc tiến từ ngày 25 tháng 8 năm 2011. Và tôi, linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên được chính thức bổ nhiệm đã cố gắng hết sức lo sao cho tiến trình tuyên thánh được phù hợp với Giáo Luật và được mọi người lương giáo ủng hộ. Một trong những cố gắng nầy là tôi đang sang học chương trình tiến sĩ Giáo Luật ở Roma trong ý hướng chuẩn bị chu đáo cho nhiệm vụ của mình.

Một trong những kết quả lớn lao và rất đáng vui mừng và hy vọng là ngày 31 tháng 10, năm 2014 vừa qua, Thánh bộ Tuyên Thánh ở Rôma đã gửi văn thư chính thức bằng tiếng La Tinh cho Ðức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Cần Thơ tuyên bố: NIHIL OBSTAT – Không Có Gì Ngăn Trở trong việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho Cha Diệp.

Qua văn thư Nihil Obstat của Thánh Bộ tuyên thánh, chúng ta, những người yêu thương và thọ ơn Cha Diệp vừa vui mừng, vừa mạnh dạn hơn và vừa tích cực hơn trong việc thực hiện tiến trình tuyên thánh cho Cha và cầu xin tiến trình được sớm thành công.

Hôm ngày 5 tháng 12 năm 2014 tôi đã đóng nộp lệ phí 150 EUR cho Thánh Bộ theo qui định cho việc ra văn thư Nihil obstat nầy. Xin kèm theo đây văn thư Nihil obstat bằng tiếng la tinh cũng như bản dịch sang tiếng Anh và tiếng Việt.

Vui mừng, hy vọng và cầu nguyện.

 

Lm. Phêrô Trần thế Tuyên

Cáo thỉnh viên