Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 Qua Lăng Kính Nhà Báo Luitpold A. Dorn


Thánh Giáo Hoàng Gioan 23Nhà báo chuyên nghiệp Luitpold A. Dorn đã ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của thánh giáo hoàng Gioan 23 như là “người đã chinh phục được thế giới bằng nụ cười.”Ông đã ghi lại nhiều hành động tốt lành của thánh Gioan 23, cả trước và sau khi làm giáo hoàng. Lòng tốt lành hiền hậu và nụ cười đầy sức mạnh khuyến khích những ai gặp ngài tiến thêm mãi trên con đường tốt, là đặc điểm thường được nhắc đi nhắc lại trong tập sách.

Chẳng hạn như khi ngài con là sứ thần tòa thánh, một người có hành động đáng nghi ngờ đến xin ngài giúp đỡ và ngài giúp ngay không tính toán gạn hỏi gì cả. Người thư ký lưu ý là ngài có thể bị kẻ lạ mặt đó lường gạt. Nhưng ngài đã trả lời như sau: tôi thích bị người không cần giúp đỡ gạt gẫm tôi để hưởng lợi hơn là từ chối một người mà rủi người đó lại là kẻ cần đến sự giúp đỡ của tôi. Thà bị người không cần giúp đỡ lường gạt hơn là bỏ qua một cơ hội không giúp cho một người thật sự cần.

Nhìn từ bên ngoài, người ta có cảm tưởng như là thánh Gioan 23 tự nhiên sống tốt lành quảng đại, không chút cố gắng tu luyện làm chủ bản thân. Nhưng thật sự không phải như vậy. Đọc những dòng tâm sự của ngài, chúng ta mới ý thức được những cố gắng liên lỉ của ngài để sống tốt lành, để giữ được nụ cuời luôn tươi nở trên khuôn mặt. Ngài luôn luôn sống kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô và mướn bắt chước Chúa trong mọi giấy phút. Đây là một đoạn trích từ những dòng tấm sự của ngài:

“Vài người nghĩ rằng tôi quá lạc quan. Họ cho rằng tôi là một người chỉ biết nhìn thấy điều tốt nơi mọi sự. Nhưng thử hỏi làm sao tôi vó thể sống khác được? Làm sao tôi có thể không bắt chước sống như Chúa chúng ta đã làm g ương? Chúng ta đã không làm gì khác hơn là thi ơn, làm điều tốt cho những kẻ đến gặp ngài, luôn trao ban niềm vui, xự an bình và lòng can đảm. Chúa đã chấp nhận , nhiều hơn là xua đuổi . Dĩ nhiên có điều xấu trong thế giới này. Luôn có những cám dỗ mạnh mẽ khiến con người đi trên con đường xấu. Nhưng với ơn Chúa giúp, những tâm hồn tốt lành có thể thắng vượt được điều xấu…”

Đó là cách sống của đức thánh cha Gioan 23, thực hành lời khuyên của thánh Phaolô tông đồ: “hãy dùng sự tốt lành mà thắng vượt điều xấu. Hãy dùng nụ cười mà cải hóa và khuyến khích anh chị em xung quanh làm điều tốt.

Lạy Chúa, xin thương giúp con thắng vượt sự ích kỷ và giúp con vượt ra khỏi những tâm tình ghen tương hận thù, để sống an bình và vui tuoi, chia sẻ niềm vui với anh chị em xung quanh. Amen. 

Đặng Thế Dũng